SOVA-training in combinatie met de lessenserie

Tijdens mijn afstudeerjaar heb ik samen met twee studenten een lessenserie gemaakt. Deze lessenserie heeft als doel kinderen basis sociale vaardigheden aan te leren door middel van drama. De doelgroep zijn kinderen van ong 5 jaar oud met een licht tot matig verstandelijke beperking.

Kinderen leren al op jonge leeftijd hoe ze contact kunnen maken met andere mensen. Het begint al in de eerste levensfase, wanneer een baby voor het eerst lacht naar zijn vader of moeder. Doordat vader of moeder hierop positief reageren, leert het kind contact maken met de mensen om zich heen. De ontwikkelingen van de sociale vaardigheden die de kinderen hierna doormaken zijn erg groot.

De ontwikkeling van de sociale vaardigheden loopt echter niet bij elk kind gelijk. Deze lessenserie is gericht op kinderen met een verstandelijke beperking. Deze doelgroep is in hun intellectuele vermogens beperkt en de kinderen zijn niet in staat om de normale ontwikkeling te volgen. Deze kinderen hebben daardoor ook een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er, om de sociale vaardigheden te ontwikkelen, bepaalde vaardigheden nodig. Zo zul je situaties moeten kunnen overzien en begrijpen. Het wordt voor deze kinderen dus een stuk moeilijker om deze vaardigheden te leren en te gebruiken in de situaties waar het nodig is.

De lessenserie heeft een informatief gedeelte, dit gaat over drama en sociale vaardigheden.  Ook heeft het een interactief gedeelte, dit bestaat uit 6 sociale vaardigheden. Elke vaardigheid is opgedeeld in drie niveaus; laag, middel en hoog. Bij ieder niveau hebben we drie oefeningen opgesteld.

De lessenserie wordt gebruikt tijdens sociale vaardigheidstrainingen.