Wat betekent een PGB?

Het PGB, oftewel persoonsgebonden budget, is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of hulp kunt inkopen die u nodig heeft. Er is een PGB voor de zorg vanuit de AWBZ en een PGB voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

PGB voor zorg vanuit AWBZ
Dit PGB krijgt u voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Deze kunt u aanvragen bij een zorgkantoor bij u in de buurt.


PGB voor hulp en voorzieningen vanuit de Wmo
Dit PGB krijgt u voor hulp in de huishouding en voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen (een voorziening die voor u bestemd is en voor langere tijd nodig is). Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.

Met een PGB heeft u de regie in eigen handen, omdat u zelf de hulpverlener of begeleider uitkiest en zelf beslist waaraan het geld besteed wordt.

Als u nog geen PGB heeft, u heeft er wel recht op maar u weet zelf niet zo goed hoe dit moet, kan ik u er gerust bij helpen.