Wat versta ik onder begeleiding van volwassenen en ouderen?

Bij begeleiding van volwassenen en ouderen kunt u denken aan:

 • Ondersteuning bij de opbouw/behoud van sociale contacten
  Samen naar een vriend op visite, omdat hij of zij dit lichamelijk niet alleen kan of er psychisch niet toe in staat is.

 • Begeleiding als u naar buiten gaat voor een boodschap
  Samen naar de winkel, omdat hij of zij het overzicht niet kan houden, vergeet wat hij of zij nodig heeft of niet met geld om kan gaan.

 • Ondersteuning bij het behoud van uw dagritme
  De structuur van de dagelijkse bezigheden behouden, omdat hij of zij dit niet (meer) zelf kan overzien.

 • Advies en hulp bij de invulling van uw dagbesteding
  Samen kijken wat we die dag kunnen doen en hem of haar bij ondersteunen; sport, winkelen, werk, huishouden ed. Dit omdat hij of zij dit niet alleen kan.

 • Ondersteuning bij uw administratie / financien
  Samen de post doornemen en de financien op orde maken, omdat hij of zij dit niet kan overzien of het niet begrijpt.

 • Respijtzorg; ontlasten van een mantelzorger
  Aanwezig zijn als gezelschapdame om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

 • Ondersteuning bij de gezinsverzorging
  Samen met de ouders de gezinsverzorging in stand houden, zorgen voor structuur in de dagelijkse bezigheden betreft de ouders en de kinderen. Dit omdat de ouders dit zelf niet kunnen overzien.

Ik bied u ondersteuning met als doel uw zelfstandigheid te vergroten en te behouden, waardoor u de regie in eigen handen houd en om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.
U bepaalt zelf waar u ondersteuning of begeleiding bij nodig heeft, daarna ga ik er samen met u voor zorgen dat dit realiseren is.