Wat versta ik onder begeleiding voor kinderen / jeugd?

Onder begeleiding voor kinderen / jeugd versta ik:

  • Ondersteunende begeleiding
    Ondersteunen bij activiteiten thuis of buiten de deur. Zo ondersteun ik iemand bij de invulling van zijn vrije tijd en ontlast ik hierdoor de ouders. Ook ondersteun ik iemand bij het maken van zijn huiswerk en ondersteun ik iemand bij haar verzorging.

  • Activerende begeleiding
    Leren omgaan met problemen, beter persoonlijk functioneren of veranderingen realiseren. Tijdens het buitenspelen leer ik iemand samen spelen met andere kinderen. Met iemand ga ik naar de logopodie om dit vervolgens thuis toe te passen.

Als ouder geeft u zelf aan welke begeleiding uw kind nodig heeft, of het nu gaat om huiswerkbegeleiding, ondersteuning van de vrijetijdsindeling, leren omgaan met veranderingen, leren omgaan met zijn stoornis, leren samenwerken of een andere vraag. Met een PGB is dit allemaal mogelijk!